Service med serviceavtalportar

Vi har nu utarbetat serviceavtal med många av våra kunder, då regelbunden service skall utföras enligt Boverket  2006:26. Kap.4, 1-3§ och 6§ samt i lagen 1994:847 om tekniska egenskaper på byggnadsverk.

Kort sammanfattat innebär detta att motordrivna portar skall besiktigas vart annat år samt att regelbunden service skall utföras 1-2 gånger per år, eller med hänsyn till användsningsfrekvens. 

Industriportar måste fungera fritt utan störningar. Med regelbunden service säkrar våra certifierade montörer  att portarna håller dagens standard och följer gällande reglemente. Med regelbunden service ökar samtidigt livslängden på porten samt att en viss grad av förebyggande skador kan stoppas.

Vi erbjuder att sköta och registerhålla servicetillfällen samt även kontakt med besiktningsman om så önskas. Det skall vara enkelt att ha fullt funktionella portar i Er anläggning. Vi anser också att en service skall vara prisvärdig och vi tar därför inte ut några höga avgifter vid serviceavtal.

Välkomna att kontakta oss för mer information om vad detta innebär för Er anläggning.

joar@priusportar.se