Prius Portar AB

Prius Portar AB

 

Rullportar

Vi arbetar med ITW Industrietore GMBH från Tyskland och har flera modeller i vårt produktutbud. Snabbgående rullportar anpassas efter dina önskemål på bredd, höjd och hastighet.

Transpsprint C   Transrapid   Transpeed   Minirapid

 

Transprint C

Transprint C är en Horisontal höghastighetsrullport som öppnar så mycket som möjligt eller så mycket som är nödvändigt!

Porten öppnar från två håll och har en öppningshastighet på upp till 3 m/s och håller även en snabb stängning. Porten har återställbara crashfunktioner utan stabilisator ifall man av en olyckshändelse kommer i kontakt med klämlisterna på portbladet. Porten stoppas automatiskt om klämlisterna påverkas.

*Motorn är en servicefri elmotor med tandemdrift.horisontal snabbgående rullport
*Självbärande portkonstruktion med galvade portben.
*Obegränsad genomsikt. God ljud och värmeisolering tack var det ca 2 mm tjocka portbladet.
*Varningsremsor
*Självövervakande klämlister i portbladskanten, eventuell fel visas i displayen.
*Integrerad öppningsräknare
*Obetydligt slitage på material som resultat av precis positionering vid start och stopp med  hjälp av frekvensstyrning.
*Valmöjligheter av olika programtyper där tex delvis öppning av porten är en standardfunktion.

*Utan posotionsbrytare och utan elektriska referensgränslägesbrytare.
*Enkel manuelll öppning av porten vid strömavbrott.
*Styrning förberedd för olika impulsgivare.

Skall enligt boverkets skrifter servas minst 2 gånger per år eller efter användningsfrekvens.

 

 

 

 Transrapid

 

Självövervakande microprocessstyrning med integrerad frekvensomvandlare och öppningsräknare. Minimal förslitning på porten med den varsamma och precisa styrningen till gränslägen med frekvensstyrningen. Alternativ öppningshöjd som standard. Porten har inte någon stoppbrytare och inga elektroniska referensgränslägen.

Olika material kan använads i portbladet; transparent med vertikala förstärkninsremsor, väv med siktfönster alternativs endast väv. Standardfärger är orange och blå.  Andra färger kan användas vid förfrågan. För portar i yttervägg samt vindbelastade portar skall  extra vindförstärkningar monteras i portbladet. Den förfinade tekniken tillåter att hastigheten på Transrapidporten att anpassas till Ert företags interna transportsystem.

Arrangemanget av enkla och pålitliga delar gör att portarna blir funktionspålitliga och så gott som underhållsfria. Konstruktionen och den höga standarden på säkerheten garanterar en fullt funktionell port redan i basutförande. Styrsystemet av portarna är utrustat för att kunna använda alla förekommande pulsgivare.snabbgående rullport transrapid

Porten är mycket lättarbetad och väntetid på grund av servicearbeten blir minimala. Om till exempel fjädrarna måste bytas, behöver endast locket på benet öppnas utan att plocka ned rullen. Detta innebär att de interna transporterna kan fortsätta oavbrutet. Användandet av band med en extrem bromslast resulterar i en relativt tyst port med hög standard på säkerheten. 

Motorn kontrolleras konstant och är reglerad med en frekvensomvandlare på 230V 1,5 kW. Porten kan enkelt öppnas manuellt vid en nödsituation.

Skall enligt boverkets skrifter servas minst 2 gånger per år eller efter användningsfrekvens.Transspeed

 Den ekonomiska porten för många lösningar. Transspeed är en viktig del i produktutbudet. Den skiljer sig från sin "storebror",transspeed rullport, snabbgående rullport transrapid, med sin lättare kosntruktion och mindre dimensioner, max 4000x4000 mm.

Porten levereras redo för att installeras med stabila självbärande portben. I benen finns en komplett portmekanism för lättåtkomlig service. Ben och kåpor är galvade. En aluminiumbalk längst ned på portbladet med en elektrisk klämlist tjänar som en standardsäkerhet. Portbladet är genomskinligt med antingen blå eller orange förstärkningsremsor som standard. Det är möjligt att få portbladet färgat och att få genomskinliga förstärkningsremsor.

I standardutförande öppnar och stänger porten med 80cm/s. Motorn styrs med en microprocessor och en LED-display. Olika impulsgivare kan anslutas till porten utan problem. Motor och styrsystem kan utvecklas så att porten kan öppnas med 150cm/s och stängas med 75cm/s. Porten kan också utrustas med en frekvensomvandlare som matas med 230V, vilket gör att porten kan öppnas med 200cm/s.

Skall enligt boverkets skrifter servas minst 2 gånger per år eller efter användningsfrekvens.

 

 

Minirapid

Minirapid är vår enklaste rullport. Den är snabb, säker och installationsvänlig.

Porten levereras färdig för installation i ett modulsystem och  monteras snabbt och enkelt vilket sparar både tid och pengar. Den levereras med solida självbärande ben som är förzinkade. Rullen är grund- och färglackerad. Porten kan även levereras med anti-crashsystem.

Portbladet är ett glasfiberförstärkt PSE-material med eller utan siktfönster. Standard färg är orange, men kan även levereras i andra färger. Vindsäkringen integreras i portbladet och har kullagerhjul i sidorna. Bottenbalken är en elektrisk klämlist.

Motorn är en snäckväxelmotor på 380V med gränslägesryttare för inställning av portens positioner. Alla tänkbara pulsgivare kan användas för att styra porten. Öppning och stängningshastighet på porten är 90 cm/s.


För mer information kontakta oss för prospekt »