Prius Portar AB

 

 

 

Välkommen till PRIUS Portar ABPrius Portar AB

Prius Portar är familjeföretaget som har 30 års branschkännedom.

Prius Portar AB´s affärsidé

Vi söker med våra produkter och serviceutbud långsiktiga lösningar för att skapa bästa möjliga nytta för alla våra kunder, stora som små. Vi vill att våra kunder skall uppleva mervärde samt att vi samtidigt vill skapa en underlättande och attraktiv arbetsmiljö. Vi vill att varje kund och projekt ska bli en god referens och en god kontakt i framtiden.

Vi arbetar främst med  takskjutportar och rullportar. Vi arbetar även med helhetslösningar med lasthus, lastbryggor och vädertätningar. I vårt sortiment finns även pendelportar, vikportar samt garageportar som dock är en mindre del av vår verksamhet. Vi arbetar nära våra kunder och anpassar de olika produkterna till kundens önskemål. Vi kan anpassa det mesta efter kundernas behov.

Utöver ovan nämnda produkter finns ett utbud av specialprodukter, framför allt våra populära påkörningsskydd som skyddar lastbrygga och lastbil vid lossning och lastning.

Vi erbjuder även alla våra industrikunder serviceavtal grundat på boverkets skrifter; BFS 2006:26, kapitel 4 1-3§ och 6§ samt i lagen 1994:847 om tekniska egenskaper på byggnadsverk, 2§. Detta innebär att service på maskindriva portar skall utföras regelbundet. Läs mer under Service.


Vi representerar:

Prius Portar ABPrius Portar AB Nani Verladetechnik lastbryggor och vädertätningarPrius Portar AB